Sunday, 25 October 2015

Filled Under:

Setiap Yang Hidup Akan Mati !!! Tanda-tanda Malaikat Maut Memberitahu Ajal Kita Akan Tiba


$%Sebahagian Para Nabi berkata kepada Malaikat pencabut Nyawa... “Tidakkah Kau memberikan Aba- aba atau peringatan kepada Manusia bahawa kau datang sebagai malaikat pencabut nyawa sehingga mereka akan lebih hati – hati??? “.

Malaikat itu menjawab .... “Demi Allah, aku sudah memberikan aba -aba dan tanda- tandamu yang sangat banyak berupa penyakit ,,, uban , ,,kurang pendengaran ,,, penglihatan mulai tidak jelas ( terutama ketika sudah tua). Semua itu adalah peringatan bahawa sebentar lagi aku akan menjemputnya...

Apabila setelah datang aba -aba tadi ia tidak segera bertaubat dan tidak mempersiapkan bekal yang cukup, maka aku akan serukan kepadanya ketika aku cabut nyawanya :- “Bukan kah aku telah memberimu banyak aba -aba dan peringatan bahawa aku sebentar lagi akan datang? Ketahuilah , aku adalah peringatan terakhir , setelah ini tidak akan datang peringatan lainnya ” ( HR imam qurthubi )

Beginilah cara kerja Malaikat Maut....

Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Malaikat maut yang mempunya dua mata diwajahnya dan dua lagi tengkuknya . “Wahai malaikat pencabut nyawa , apa yang kau lakukan seandainya ada dua orang yang meninggal diwaktu yang sama; yang satu berada di hujung timur yang satu berada diujung barat, serta ditempat lain tersebar penyakit yang mematikan dan dua ekor bintang melata pun akan mati??? “

Malaikat pencabut nyawa berkata:- “Aku akan panggil ruh – ruh tersebut ,,, dengan izin Allah , sehingga semuanya berada diantara dua jariku ,,, Bumi ini aku bentangkan kemudian aku biarkan seperti sebuah bejana besar dan dapat mengambil yang mana saja sekehendak hatiku ” ( HR abu Nu ‘ aim )

Ternyata 0rang Mati Mendengar Tapi Tidak Bisa Menjawab....

Rasullullah SAW memerintahkan agar mayat- mayat 0rang kafir yang tewas pada perang badar dilemparkan ke sebuah sumur tua... Kemudian beliau mendatanginya dan berdiri di hadapannya. Selepas itu, beliau memanggil nama mereka satu- satu:- “Wahai fulan bin fulan ,,, fulan bin fulan , apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian untuk kaliab betul- betul ada???

Ketahuilah sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku itu benar -benar ada dan terbukti. “

Umar lalu bertanya kepada Rasulullah . “Wahai Rasul, mengapa engkau mengajak bicara 0rang -0rang yang sudah menjadi mayat? “

Rasulullah menjawab . “Demi Tuhan yang mengutusku dengan kebenaran, kalian memang tidak mendengar jawapan mereka atas apa yang tadi aku ucapkan , Tapi ketahuilah , mereka mendengarnya , hanya saja tidak dapat menjawab ” (HR Bukhari Muslim).

Wallahua’lam....!!!!
0 comments:

Post a Comment